Velkommen > Virksomhed > Kommunikation > Værdsættende samtale

Værdsættende samtale

Appreciative Inquiry - Ben Furman

Forståelse og værdsættelse kan blive en livsanskuelse. Det er et bevidst valg at fokusere på det, der virker, at vælge at se på ressourcer frem for på vanskeligheder. Når vi taler om det, vi vil udvikle, bringes arbejdsglæden ind i organisationen.

Den systemiske metode giver plads til forskellighed og er et godt værktøj til at gøre deltagerne til medskabere af succeser. Ved at arbejde med faglig stolthed, håb og drømme skaber vi rum for forandring.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/65217186" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Klik på Linket til Metodevejviseren oven for og se hvordan vi kan lære af vores successer. Birthe Mathiesen fortæller.

En udviklingsproces kan understøttes af socialrådgiveren ved, at der bliver spurgt anerkendende ind til borgerens positive erfaringer, så der skabes et trygt og positivt rum, som er forudsætningen for en positiv forandring.

Fokus på:

  • Samtale om muligheder
  • Tale om det, der virker
  • Finde ressourcer
  • Støtte og påvirke gennem spørgsmål og samtale
  • Tale om drømme og ambitioner


Sidst opdateret:
17/01 2023
Copyright © 2006 BM Udvikling Aps - Tlf. 2494 2300 - bm@bm-udvikling.dk
Powered by CMSimpleDesign tilpasset og implementeret af FSH Computer