Værdigrundlag

BM Udvikling arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn og bevidstheden om, at personalets energi og begejstring er en meget vigtig ressource i en organisations evne og vilje til at opnå succes. Alle mennesker har værdi og skal respekteres for deres forskellighed. Det giver rum for kreativitet og nytænkning - og fleksibilitet til at følge med samfundsudviklingen og presset fra markedskræfterne.

BM Udvikling vil gøre en forskel og hjælpe virksomhederne med at forme og udvikle organisationen og ydelsen/produktet til at blive BEDST ved at sætte fokus på:

BM Udvikling bringer inspiration og energi ind i arbejdet - virksomhedens know-how og medarbejdernes potentialer bringes i spil.

Teorigrundlaget er Enneagrammet, Appreciative Inquiry, Ikkevoldelig kommunikation, værdibaseret ledelse, forandringsledelse kombineret med traditionel ledelsesteori og enkelhed á la lean.